ร่วมยินดีกับนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับผลการแข่งขัน รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 7 รายการ ดังนี้
1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
5. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
6. กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
7. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3