กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Extra Class ป.5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (EXTRA CLASS) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนสองภาษา โดยศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีชีวิตชาวนา ณ บ้านครูธานี ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม