ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา จากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม