การประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Coding)

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ “การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ (Coding)” สำหรับนักเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม