งานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบหลักฐานทางการศึกษาแด่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในงานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม