ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการแข่งขัน ดังนี้

 1. การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ (Pictorial Writing)
  เด็กชาย ปิยพนธ์ ศรีเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 2. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
  เด็กชายสัปฎธิษฐาน ถะเกิงสุข ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
 3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
  เด็กหญิงมัณฑนา ภาษี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 10
 4. การแข่งขันพูดภาษาจีน
  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มณที เด็กหญิงอภิชาดา อินทราพุก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 12
 5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
  เด็กหญิงสิริกร คงกิจเดชา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 8
 6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
  เด็กหญิงณัชชา ม่วงมิตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 21
 7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  เด็กชายปิยพัทธ์ ศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเข้าร่วม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม