กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Extra Class

ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Extra Class สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) ณ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม