YMR EP Creator

วันที่ 22-23 ก.ค. 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี (กิจกรรมการถ่ายภาพและการตัดต่อวิดีโอ) ภายใต้ชื่อ “YMR EP Creator” สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 34 คน วัตถุประสงค์​เพื่อให้นักเรียน​ฝึก​ปฏิบัติ​การถ่าย​ภาพนิ่ง​และภาพวิดีโอพร้อมตัดต่อเป็นคลิปสั้นโดยนำเสนอเรื่อง​ราวเป็น​ภาษาอังกฤษ​ ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม