ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566 เพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียน ที่ 2/2566

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม