กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ตลอดจนได้แสดงออกถึงทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยและให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดและแสดงผลงานทางภาษาไทยของนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม