ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่​ 15​ มิถุนายน พ.ศ.2567 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายก​เทศมนตรี​นคร​นครราชสีมา​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด​กิจกรรม​การประชุม​ผู้ปกครอง​นักเรียน​ และมอบ​เงิน​สนับสนุน​ค่าเครื่อง​แบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์​การเรียน​ของโรงเรียนเทศบาล​ ๓​ (ยมราช​สามัคคี)​ ประจำปี​การศึกษา​ 2566 และเพื่อให้ผูปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมด้านต่างๆ ของโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม