ร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำผลงานด้านวิชาการของครูและนักเรียนร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 “Opportunity Learning @ Korat City การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อคนทุกคน” ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม