งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายยกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย มีการแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยและการประกวดแต่งตัวละครในวรรณคดี

ชมภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง