ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนภูมิรักษ์ 2