กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมต้อนรับ นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม