setalpm 

การปรับเปลี่ยนพื้นหลัง โดยใช้คำสั่งช่วยในการปรับแต่งให้กับพื้นหลัง เช่น การปรับความคมชัด การปรับเปลี่ยนสี เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ภาพนิ่งดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น โดยวิธีการปรับแต่งพื้นหลังมีขั้นตอนดังนี้

           

1. คลิกที่ไอคอนคำสั่ง ลักษณะพื้นหลัง
2. แล้วเลือกคำสั่ง จัดรูปแบบพื้นหลัง
3.  คลิกเลือกหัวข้อ เติม แล้วเลือกคำสั่งสีเติมแบบทึบ